Vesti

ElectroMax naj popularnije vesti na jednom mestu.  U ovoj rubrici možete uvek pro?itati zanaimljivosti i novitete u sveri elektrotehnike. Trudimo se, da Vam plasiramo takve ?lanke ,  za koje mislimo da ?e pomo?i u svakodnevnom životu,  što se ti?e odabir ra?unara, televizora, blu raj ure?aja, ku?ne elektronike. Hvala Vam na poverenju!  Od Juna meseca više ?lanaka o servisiranju ra?unara, lap top raunara.