Uslovi plaćanja

1. PLACANJE POUZECEM

Kod pla?anja pouze?em porudžbinu pla?ate prilikom isporuke. Ukoliko isporuku vrši kurirska služba mogu?a su: pla?anje gotovinom ili ?ekovima, u zavisnosti od kurirske službe.

 

2. PLACANJE PREKO RACUNA

Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na ra?un Electromax-shop doo, uz obavezno navo?enje odgovaraju?eg poziva na broj koji se generiše prilikom naru?ivanja. Pla?anje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom ra?unu (web banking).